Καλώς ήρθατε!

Καλώς ήρθατε στο σχέδιο δράσης 3C, το οποίο διερευνά την οικονομική ευημερία των ατόμων άνω των 45 ετών.

Σκοπός του έργου, είναι να προσδιορίσει τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και να επωφεληθούν συνολικότερα.


Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1ο στάδιο

Προσδιορισμός, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο: των βασικών μεθόδων που δύναται να φέρουν εισόδημα στα άτομα άνω των 45 ετών· των αναγκών των ατόμων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για μάθηση· καθώς και των τρόπων που οι σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, συμβάλουν στην παραγωγή εισοδήματος, από και προς όφελος της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

2ο στάδιο

Παραγωγή ενός "Βιβλίου Εργασίας" που θα αφορά στις ανάγκες των ατόμων άνω των 45 ετών και θα προτείνει τρόπους υποστήριξης τους για τη δημιουργία εισοδήματος. Θα προηγηθεί πιλοτική εφαρμογή μίας πρώτης έκδοσης του "Βιβλίου Εργασίας", πριν την τελική του έκδοση.

3ο στάδιο

Παραγωγή ενός "Οδηγού Συμβούλου/Εκπαιδευτή",για τους παροχείς των υποστηρικτικών υπηρεσιών, που συνδράμουν τα άτομα της ομάδας στόχος στις δράσεις τους για δημιουργία εισοδήματος.