Welkom

Welkom bij het 3C project dat zich bezig houdt met het economisch welbevinden van 45-plussers.
Het doel van het project is om te inventariseren op welke wijze individuen hun economisch welzijn kunnen verbeteren en daar voordeelmee kunnen doen.


Het project omvat een aantal stappen:

Stap 1

Een inventarisatie maken:

van devoornaamste manierenwaarop 45-plussers inde landen van de deelnemende partnerseen inkomen uit enige vorm van arbeid genereren;

van de behoeften en leervragen van 45-plusers in deze context;

en van de manieren waarop diensten worden aangeboden om 45-plussers te ondersteunenbij het vinden van een lonend economisch bestaan.

Stap 2

Het ontwikkelen van een werkboek dat aansluit bij de behoeften van 45-plussers en de manieren waarop ze ondersteund kunnen worden bij het genereren van inkomsten uit enige vorm van arbeid. Het concept-werkboek zal in de deelnemende landen op verschillende wijze getest worden, voordat de definitieve versie wordt gepubliceerd.

Stap 3

Een gids voor facilitators en trainers te schrijven, die gebruikt zal worden door belangrijke dienstverlenende organisatiesdie 45-plussers kunnen ondersteunen bij activiteiten gericht op het verwerven van inkomen.