Witamy

Witamy! W ramach projektu 3C staramy się zidentyfikować sposoby, za pomocą których osoby starsze mogą poprawić swoją sytuację materialną i społeczną.
.Projekt realizowany jest w trzech etapach:Etap 1

Identyfikacja sposobów pozyskiwania dochodu przez osoby starsze w kontekście zmieniających się realiów rynku pracy.

Etap 2

Opracowanie i pilotażowe przetestowanie podręcznika dla osób starszych przygotowującego je do nowych form aktywności społeczno-gospodarczej.


Etap 3

Przygotowanie wskazówek dla trenerów i specjalistów pracujących z osobami starszymi na temat sposobów korzystania z Podręcznika.